Varicocele-Treatment.com

Natural Treatment With / Without Surgery

Treatment of Varicocele without Surgical Risk

Welcome to Varicocele-Treatment.com

På den här sidan hittar du omfattande information om de olika behandlingsalternativen.

Läs mer om naturliga och kirurgiska behandlingsalternativ nu.

Vårt Uppdrag:

Gör behandlingen av varicocele så säker och enkel som möjligt för alla män med varicocele.

Vad vi står för:

Varicocele-behandling på det säkraste och enklaste sättet.

Vad du får:

Complete Program for Safe Varicocele Treatment (Available in 15+ Languages)

Män med varicocele behöver rätt underkläder för att förhindra en krypande utvidgning av varicocele.

Visit the Savana Store and find the right Varicocele Underwear for your Varicocele Grade.

Är en varicocele farlig?

En åderbråck på testikeln är ofarlig i låga grader av svårighetsgrad. Det är först med ökande storlek och svårighetsgrad som testikelvaricer kan bli ett problem. De drabbade klagar då ofta över typiska symtom som smärta (stickande/dragande i testikeln). Obehagliga känslor som överhettning av pungen till en känsla av illamående uppträder också vanligtvis endast vid testikelvaricer av högre grad (2:a och 3:e graden). 

Vid dessa grader av svårighetsgrad kan varicoceles också ha en negativ inverkan på mäns fertilitet och testosteronnivåer. Överhettning av den drabbade testikeln begränsar dess funktion (testosteronproduktion) och försämrar spermatogenesen.

Oavsett svårighetsgrad bör alla män med åderbråck på testikeln agera så snart som möjligt och påbörja en naturlig behandling. På så sätt kan man förhindra progression och i bästa fall få en regression av varicocele. Naturliga behandlingsmetoder inkluderar regelbundna kylprocedurer, regelbundet intag av naturliga varicoceletillskott och att bära lämpliga kläder och underkläder.

Kan en varicocele försvinna på egen hand?

En åderbråck på testikeln försvinner inte av sig själv utan att man gör något åt det. Spontan regression kan endast inträffa i barndomen eller hos tonåriga män. I båda fallen gynnas detta av justeringar i den individuella livsstilen. Vuxna män över 25 år bör inte hoppas på en spontan bot.

Ett besök hos urologen anses vara det första steget mot behandling. Om en man inte vill få åderbråcket bortopererat genom skleroterapi av varicocele i pungen har han möjlighet till nyckelhålskirurgi. Män kan också uppnå tillfredsställande resultat med hjälp av naturliga behandlingsmetoder och därmed uppnå "status quo" - ingen ytterligare försämring av tillståndet.

Genom ytterligare naturlig behandling kan mål som förbättrad fertilitet, en ökning av testosteronnivåerna uppnås, liksom testikelatrofi (krympning) orsakad av varicocele kan vändas, liksom en naturlig regression av åderbråck i pungen kan uppnås. Dessa mål uppnås genom en medföljande varicocelekonsultation och coachning under en period på 8 till 12 veckor.

One of the most discussed questions and the answer...

Does the natural treatment of varicocele work without surgery?

After more than 5 years of researching and working with varicocele patients and seeing patients who were completely cured naturally, we can now answer “yes” to this question.
Let’s get to the point…

What does a man with varicocele really need as soon as possible?

What does a man with varicocele really need as soon as possible?

The first thing a man with varicocele needs as soon as possible is answers. Answers to his most burning questions. You can get them in the new varicocele book “Varicocele Secrets”, click here >> Download Varicocele Guidebook

varikozele-strategie

The second thing a man with varicocele needs as soon as possible is a plan. A proven plan to reach his specific goal. You can get this in the new varicocele and home treatment program found in the last chapters of the varicocele book “Varicocele Secrets”, click here >> Download Varicocele Ebook

The third thing a man with a varicocele really needs as soon as possible is supportive, lightly compressive Varicocele Underkläder to prevent the varicocele from getting bigger. You can get this underwear from the Savana website, click here: >> Savana Underwear Website or order directly from Amazon (logo / click button)

Stack-min-Small.png

The fourth thing a man with varicocele needs as soon as possible is “Cooling Routines” at any time when there is an initial feeling of overheating. You can get these in the new book and home treatment programme “Varicocele Secrets”, click here:  >> Buy Varicocele Ebook and Download Immediately

5. Fifth and final point, what a man with varicocele needs as soon as possible are tillägg för varicocele to restore vein health and give the body a chance to heal by supplying it with the necessary building materials from nature. You can find the best varicocele supplements here: >> Varicocele Tillskott

varikozele-supplemente

5 Steps to Treatment Success:

1. Natural Treatment Program for 90 days (Join here: Natural Treatment Program).

2. Review the results, Review the treatment results and reflect on the discipline applied.

3. Repeat the Natural Treatment Program up to 3 more times, 90 days each.

4. If the patient cannot muster the discipline needed for a 90-day course of naturopathy, and only after 4 failed naturopathy cycles of 90 days (360 days in total), take the last step.

5th Final Step: Follow the advice and guidelines in the Varicocele Secrets book for preparation and follow-up for possible surgery/embolization.

Join the Natural Treatment Program today and heal naturally. Get Access to the Program now.

What goal do you want to achieve?

Wearing Varicocele Underkläder is the easiest countermeasure to prevent creeping varicocele enlargement. Visit the Amazon Store from our partners Savana Underwear.

You Can Get...

The New Book in 15+ Languages.
Genom att klicka på ditt favoritspråk nedan

Klicka på din flagga och få 5 bonusar gratis!

Du kan också beställa "Varicocele Secrets" från Amazon och andra bokhandlare nedan.

(Men du får inte alla de fantastiska bonusar som finns på den här sidan)

Fysiskt:

Or Simply Order in Your Language on Amazon!

Varicocele Secrets [EN]: https://amz.run/5HvG
Varicocele Secrets [FR]: https://amz.run/5HvK
Varicocele Secretos [ES]: https://amz.run/5HvI
Varicocele Segredos [PT]: https://amz.run/5HvQ
Varicocele Segreti [IT]: https://amz.run/5HvS

Varicocele Geheimen [NL]: https://amz.run/5HvT
Varicocele Hemligheter[SE]: https://amz.run/5HvX
Varicocele Sekrety [PL]: https://amz.run/5HvU
Varicocele Secretele [RO]: https://amz.run/5HvW
Varicocele Secrets [DE]: https://amz.run/5HvY

Varicocele Secrets [CN]: https://amz.run/5HvO
Varicocele Secrets [JP]: https://amz.run/5HvL
Varicocele Secrets [AR]: https://amz.run/5HvJ
Varicocele Secrets [RU]: https://amz.run/5HvN
Varicocele Secrets [HIN]: https://amz.run/5HvM

E-bok:

Välj en bokhandlare nedan för att köpa ditt exemplar!

Behandling av varicocele utan kirurgi.

1. Definition av varicocele

En varicocele är en åderbristning i det kärlnätverk som bildas av testiklarnas och epididymisens vener (pampiniform plexus) i spermasträngen. Orsaken är ofta en insufficiens hos de venösa ventilerna, vilket leder till patologisk breddning/förlängning av det venösa nätverket. På grund av det nästan rätvinkliga förloppet i den vänstra njurvenen (njurvenen) är den vänstra testikelvenen (testiculatis sinistra) predisponerad för varicoceleutveckling.

2. Epidemiologi (frekvens)

Ungefär 10-20% av vuxna män har en varicocele. Vissa urologer misstänker att antalet orapporterade fall kan vara mycket högre, eftersom många personer med varicocele drar sig för att gå till en urolog eller inte anser att det är nödvändigt alls. Sjukdomen når sin höjdpunkt mellan 15 och 25 års ålder.

3. Orsak, ursprung och utveckling (etiopatogenes).

På grund av de olika utvecklingsmöjligheterna görs ytterligare en åtskillnad mellan:

 • idiopatisk varicocele
 • symptomatisk varicocele

The idiopatisk varicocele gynnas av venösa klaffdefekter (venös klaffinsufficiens/felande klaffar), medfödd kärlväggssvaghet och venösa dräneringsstörningar med ökat hydrostatiskt venöst tryck.

Orsaken till den symptomatisk varicocele är kompression av testikelvenen (testikelvenen) av extraperitoneala tumörer eller retroperitoneala lymfom (lymfkörtelförstoringar/svullnader som inte omsluts av bukhinnan).

Vid en upprätt hållning sker en omvändning av det venösa blodflödet i testikelvenerna och det efterföljande venösa återflödet i vennätet vid spermasträngen (plexus pampiniformis), vilket ger intryck av en slingrande varicocele. Medan den idiopatiska varicocelen försvinner när läget ändras till horisontell position på grund av en minskning av det hydrostatiska trycket, kvarstår den symptomatiska varicocelen.

4. Klassificering (klassificering) och symtom

Beroende på varicoceleformen delas den in i en av följande fyra klasser:

Grad 0 (subklinisk): Varicocele är osynlig och inte palpabel, men kan synliggöras med hjälp av ultraljud. Typiska varicocele-symptom i detta skede är ibland obehagliga känslor, till exempel ett lätt stickande/dragande i testiklarna.

Grad I: Palpabel men osynlig testikelvaricos under Valsalva-manövrer (komprimerad andning). Typiska symtom är kortvariga besvär, t.ex. Varicocele smärta, stickande / dragande i testiklarna, eller en lätt tyngdkänsla i testiklarna.

Grad II: Testikulära åderbråck palperbara men inte synliga under vila. Typiska varicocele-symptom i detta skede är en lägre hängande testikel (vänster sida), känsla av överhettning, varicocele-smärta, tyngd, dragande/stickande i testiklarna (ofta också: dragande i ljumsken).

Grad III: Lätt palpabel och tydligt synlig testikelvaricer även i vila. Typiska symtom är en tydligt lägre hängande vänster testikel, svullen varicocele tydligt fylld med blod, känsla av överhettning, illamående, smärta i varicocele, en obehaglig känsla av tyngd i pungen, stickande/dragande i testiklarna, trötthet, ångest, stress.

varicocele-grader

5. Diagnostik

 • Visning (inspektion) och manuell palpation av pungen (scrotum).
 • Ultraljudsundersökning (Doppler-sonografi) av patientens venösa dräneringsområde och njurar.
 • Analys av sperma: Ungefär var fjärde av de drabbade (25%) har en minskad fertilitet (fertilitet), eftersom testiklarna kan bli onaturligt varma (till och med i hög grad överhettade) på grund av den venösa stasen (blodstockning) och detta påverkar spermiogenesen. I allvarliga fall kan varicocele också leda till oligoazospermi (så kallat OAT-syndrom) med minskad täthet, minskad rörlighet (motilitet) och ökad grad av missbildning (morfologi) av spermierna.

6. Kirurgisk behandling

Indikatorer för kirurgisk behandling inkluderar:

 • smärtsam varicocele
 • minskad spermakvalitet upp till infertilitet (infertilitet)
 • kosmetiska sjukdomar

Följande operativa behandlingsmetoder används oftast:

 • Minimalt invasiv laparoskopisk varicocele-kirurgi: hög ligatur av den inre testikelvenen (operation efter Bernardi) / hög ligatur av vasa spermaica (operation efter Palomo).
 • retrograd skleroterapi
 • reparation av varicocele med antegrad varicocele-skleroterapi (enligt Tauber).

Mer information finns på flera av följande webbplatser Varicocele Kirurgi sidor på Internet.

7. Alternativa behandlingsalternativ

En varicocele utvecklas ofta inte över en natt utan långsamt med åren. Hittills vet många drabbade inte att det finns ett stort antal effektiva alternativa behandlingsalternativ för att behandla varicocele. Den som har upptäckt en åderbråck i testiklarna och fått sina misstankar bekräftade av urologen skickas ofta hem på grund av otillräckliga indikationer för en operation, tyvärr utan vidare hjälp. De drabbade behöver inte ge upp i förtid och vänta tills operationen blir oundviklig. Det är bättre att vidta de första motåtgärderna i förväg för att få varicocele under kontroll genom att naturliga behandlingsmetoder för varicocele och uppnå en naturlig varicocele regression.

I allmänhet följer en säker behandlingsstrategi för varicocele följande principer

Naturlig behandling för:

Varicocele grad 1 + 2 + 3 (minst 90 dagar)

Kirurgi/embolisering för:

Grad 3 i svåra fall under särskilda omständigheter.

(Kontakta oss för konsultation).

Försiktigt: Gå inte oförberedd till en embolisering/operation.

3 steg för att lyckas med din behandling

1. Bli fri från Varicocele smärta och symptom

2. Bli av med varicocele utan att ta risken för operation

3. Se till att det inte sker någon upprepning.

Hur?

Genom att följa vår stridsbeprövade strategi.

Är du fortfarande osäker på om det kommer att fungera för dig också?

Läs våra kunders vittnesmål

Behandling av varicocele utan kirurgi | Första resultat inom 7-21 dagar

Varicocele Pain Relief | Video

“In this video, I want to share my best 11 varicocele life hacks every man with varicocele needs to know. 

After 7 years of natural treatment trial and error, I was discovering that varicocele treatment without surgery can be pretty simple if we stop making things more complicated than they are. 

With this really simple plan for natural varicocele treatment, I was able to become free from varicocele symptoms and varicocele pain in everyday life. 

With the help of only these 11 varicocele treatment tips, you will be able to go back to normal days again superfast. Just give it a try. I am sure you will love the results that you will get with it.”

Efter det kostnadsfria första samtalet får du ett detaljerat samrådsformulär att fylla i.

Detta kommer sedan att analyseras steg för steg av vår varicocelexpert och de faktorer du angett kommer att beaktas.

Enligt dina uppgifter får du din personliga 28-dagarsplan för att bli smärt- och symtomfri vid nästa konsultation.

I nästa steg kommer vi gemensamt att ta itu med de faktorer som är nödvändiga för att uppnå en naturlig regression.

Vi kommer att ringa ett samtal varje vecka och diskutera och genomföra behandlingen steg för steg tillsammans.

Med vårt unika rådgivnings- och behandlingssystem lyckas vi göra dig fri från varicocele inom 3 månader och se till att den inte återkommer.

Om författaren

M.E. Gonzales, som haft en varicocele i flera år, har pratat med olika experter och urologer om varicocele under de senaste sju åren och lyssnat noga på dem för att ta reda på vad de tycker om det. Under denna tid skapade han tydlig dokumentation för att ta hänsyn till all denna nya information när han utarbetade sin guide.

Tanken att varicocele kunde behandlas helt säkert och enkelt utan några skador lät inte M. E. Gonzales vila. Genom månader av forskning i facklitteratur och på Internet kunde han ta reda på hur män behandlade varicocele idag och före vår tid. Om detta gjorde han också många anteckningar och sammanfattade dem i sin guide för de drabbade idag och i framtiden.

Alla behandlingsmetoderna för varicocele testades sedan för att se om de kunde användas i vardagen och vidareutvecklades genom otaliga tester på honom själv. Endast på detta sätt kunde M. E. Gonzales ta reda på vilka metoder och åtgärder som faktiskt fungerar, och endast därför kan han idag bekräfta den drabbade personen av erfarenhet:

Behandlingsmetoderna för varicocele fungerar, och dessutom är de mycket lätta att genomföra i vardagen.

I sin handledning finns också följande Varicocele-kirurgi / embolisering överväger i särskilda fall. För dessa fall har han utarbetat en säker och enkel plan som ger dig maximala resultat för din hälsa i testiklarna.

Den här boken är din huvudplan för en lyckad behandling av varicocele. På dess sidor hittar du all information du behöver för att bli av med varicocele för resten av livet.

Frågor om varicocele?

Har du några frågor eller förslag till förbättringar?

Genom ständig utvärdering och kommunikation med våra läsare ser vi till att behandlingsprogrammet för varicocele ständigt uppdateras i enlighet med den senaste kunskapsnivån. Detta ger dig trygghet genom att alltid vara uppdaterad med programmet.

Har du personliga frågor om varicocele? Kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret.

Naturligtvis besvarar vi alla dina frågor så snart som möjligt enligt vår bästa kunskap om behandling av varicocele.

Vi är här för att hjälpa dig och uppmuntrar dig till behandling av varicocele på det säkraste och enklaste sättet idag.

Övertyga dig själv

varicocele-behandling-säker

De värdefulla tipsen och åtgärderna för naturlig behandling utan kirurgi har redan hjälpt över 1000 män att behandla sina åderbråck på testikeln naturligt! De naturliga behandlingsmetoderna fungerar, är ganska enkla att använda och utvecklas och förbättras ständigt genom ständig utvärdering och kommunikation mellan användarna och oss.

Kolla in vår webbplats gratis, testa några metoder, läs den kostnadsfria boken för att komma igång med den naturliga behandlingen. Det är det enda sättet att se till att du hjälper din kropp att läka pungen åderbråck på bästa möjliga sätt. Börja med den naturliga behandlingen idag och se själv hur effektiv den är.

Vill du nå ditt mål snabbare och med bättre resultat? Ansök nu om en personlig konsultation för att bli Varicocele Free inom de närmaste 3 månaderna.

Börja din behandling av varicocele!

Starta det fullständiga behandlingsprogrammet nu och bli fri från varicocele inom 90 dagar!