Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 6 juni 2021

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw informatie wanneer U de Dienst gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid wordt bijgehouden door de Privacybeleid Generator.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de volgende betekenissen.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • Jij betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke dit individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Varicocele Behandeling.

 • Filiaal een entiteit die zeggenschap uitoefent over, zeggenschap wordt uitgeoefend door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht geven bij de verkiezing van directeuren of andere leidinggevende autoriteit, in eigendom heeft.
 • Rekening betekent een unieke account aangemaakt voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • Website verwijst naar Varicocele Behandeling, toegankelijk via https://varicocele-treatment.com
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Land verwijst naar: Baden-Württemberg, Duitsland
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf bij te staan bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

 • Sociale mediadienst van derden verwijst naar een website of een sociaal netwerk website via welke een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.
 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de gegevens van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitaal tablet.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij uit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoon
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina's van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert met of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op Onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die gebruikt worden zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om Onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt Uw browser zo instellen dat alle Cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een Cookie wordt verzonden. Indien U echter geen Cookies accepteert, kan het zijn dat U sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Cookies kunnen "Persistent" of "Session" Cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies vindt U in de "Wat zijn koekjes" artikel.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies

  Type: Sessiecookies

  Beheerd door: Us

  Doel: Deze cookies zijn essentieel om U diensten te verlenen die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige van de functies te gebruiken. Zij helpen om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U van deze diensten te voorzien.

 • Cookies Beleid / Bericht Aanvaarding Cookies

  Type: Blijvende Cookies

  Beheerd door: Us

  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben aanvaard.

 • Functionaliteit Cookies

  Type: Blijvende Cookies

  Beheerd door: Us

  Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te monitoren.
 • Om uw rekening te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De door U verstrekte Persoonsgegevens kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U heeft gekocht of van elk ander contract met Ons via de Dienst.
 • Om contact met u op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushberichten van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om U te voorzien met nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

 • Met dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor zakelijke transfers: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Filialen omvatten Onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met Ons staan.
 • Met zakenpartners: Wij kunnen Uw informatie delen met onze zakenpartners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: als U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimtes interageert met andere gebruikers, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en kan deze openbaar naar buiten worden verspreid. Als U interactie heeft met andere gebruikers of zich registreert via een Sociale Mediadienst van een derde partij, kunnen Uw contacten op de Sociale Mediadienst van de derde partij Uw naam, profiel, foto's en beschrijving van Uw activiteiten zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteiten bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.

Bewaring van uw persoonsgegevens

De Onderneming zal Uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfsvestigingen van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich bevinden buiten Uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in Uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met deze overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke Transacties

Als de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke voorschriften

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van de Onderneming te beschermen en te verdedigen
 • mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van Uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij er achter komen dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw informatie en uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U klikt op een link van een derde partij, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten sterkste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de "Laatst bijgewerkt"-datum bovenaan dit Privacybeleid wordt bijgewerkt.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: varicoceletreatmentnow@gmail.com
 • By visiting this page on our website: https://varicocele-treatment.com/contact/