Impressum van Varicocele-Treatment.com

Op deze site vindt u het Impressum van deze site

Gelieve onze impressum informatie te lezen

Vertreten durch die IT-Recht Kanzlei

Informatie volgens § 5 TMG
Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:

M. E. G. Christall

Egerländer Str. 5

74226 Nordheim (Duitsland)

Contact:

e-mail: varicoceletreatmentnow [a t]gmail.com

De BTW wordt niet vermeld omdat de verkoper een kleine onderneming is in de zin van de BTW-wet.

Platform van de EU-Commissie voor onlinegeschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Meer informatie: https://www.fairness-im-handel.de

Inhoud van het online-aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, op voorwaarde dat er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid van de kant van de auteur.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur van de inhoud op de hoogte is en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectory's, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken, tot wier inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie. Bij het bekend worden van eventuele inbreuken zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht en handelsmerkenrecht

De door de exploitant van de site gemaakte inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Bij het bekend worden van eventuele inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding kan niet worden geconcludeerd dat een handelsmerk niet door rechten van derden wordt beschermd!

Foto credits

Shutterstock: Beschrijving / Royalty-vrije voorraad vector nummer / Copyright

Arts hand holding tablet met projectie van blad. Alternatieve geneeskunde concept. / # 506705515 / Von Africa Studio

De artshand die met moderne computerinterface werkt als concept / #131746163 / Von ESB Professional

Dokter toont de lijst van uitgevoerde behandelingen op een blauwe achtergrond. / #761915101 / Von Natali_ Mis

Mannelijk
patiënt die een consult heeft met een arts of psychiater die werkt aan
diagnostisch onderzoek naar mannenziekte of geestesziekte in
medische kliniek of ziekenhuis dienstencentrum voor geestelijke gezondheidszorg / # 731147215 /
Von Chinnapong

Onderwijskaart van Biologie voor Mannelijk Reproductief Systeem Diagram. Vectorillustratie / #661087531 / Von Vecton

Anatomie
van de testikel, vector illustratie (voor basis medisch onderwijs, voor
klinieken en scholen) / #752994655 / Von ducu59us

Sluiten
jonge man die zijn genitaliën vasthoudt veroorzaakt pijn, prostaatkanker,
voortijdige, ejaculatie, vruchtbaarheid, blaasprobleem / #735175873 / Von
catinsyrup

Thermometer icon set / #311307137 / Von Janis Abolins

 

Organische capsule met groene Bladeren. Illustratie op wit voor ontwerp / #118951621 / Von Duda Vasilii

Circulatie
van bloed door het hart. Dwarsdoorsnede van het hart.
Vector illustratie van grote en kleine cirkels van de bloedsomloop. /
#1046967730 / Von Olga Bolbot

thermometer aan de hemel, de hitte / #80404600 / Von VladisChern

Groene en grijze menselijke longen. eps10 / #166509863 / Von LongQuattro

Geen
Alcohol Teken Vector. Staking door Rode Cirkel. Het verbieden van Alcohol
Dranken. Geïsoleerde Vlakke Beeldverhaalillustratie / #792002629 / Von
pikepicture

Geen koffie
het pictogram van het kopteken, rood verbodsteken, haltesymbool, dat op wit wordt geïsoleerd
achtergrond, vector illustratie / #402856111 / Von darsi

Gezond voedsel in hart en cholesterol dieetconcept op uitstekende raad / #335916854 / Von udra11

Alternatieve Geneeskunde Icoon met Bladeren. Plat ontwerp. Geïsoleerd. / #353442119 / Von Vadym Nechyporenko

Paardekastanje (Aesculus) vruchten met schubben. Geïsoleerd op witte achtergrond / #489561424 / Von spline_x

 

Gezond
manier van leven. Meditatie, goede slaap, gezonde voeding en fitness leidt tot
gezond hart en leven. Manieren om een gezond hart te behouden. / #185112437 /
Von Tefi

illustratie van kruidengeneeskunde gevormd door bladsap / #144297502 / Von Vectomart

Unsplash:

rawpixel-626064-unsplash

warren-wong-242286-unsplash

hunter-johnson-222001-unsplash

foto-sushi-128246-unsplash

david-marcu-125458-unsplash

jonny-kennaugh-697578-unsplash

ana-maria-nichita-417521-unsplash

bogdan-glisik-698269-unsplash

hunter-johnson-222001-unsplash

 

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 (1) ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS) dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Status juni 2021.

 

Initiatief: Fairness im Handel

Mitglied der Initiative "Fairness im Handel".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de